• 25 jaar Buurtbemiddeling in ons land

25 jaar Buurtbemiddeling in ons land

Dit jaar vieren we dat Buurtbemiddeling 25 jaar geleden op gang gekomen is en meer nog dat het in die 25 jaar is uitgegroeid tot een beproefd en succesvol concept waar burgers en belanghebbende instanties heel blij mee zijn. Dat mag dus best gevierd worden en in Maastricht doen we dat onder meer door onze vrijwliigers op het jaarlijkse uitstapje extra te bedanken en te verrassen met het boekje Socrates op Sneakers en door een tweetal "in gesprek met je buren" trainingen te organiseren voor bewoners.