BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT
samen werken aan een oplossing MAAR TOT 1 APRIL AANSTAANDE EVEN NIET !!!

Buurtbemiddelaars kunnen helpen als u bereid bent om ook zelf aan een oplossing te werken.
De meest voorkomende burenproblemen zijn ook te vinden op de site www.problemenmetjeburen.nl
Hier vindt u ook algemene informatie en tips en ook onze actuele nieuwsbrief.

Op basis van overleg met en advies van de GGD Veiligheidsregio Zuid-Limburg ziet het bestuur zich  genoodzaakt om per 13 maart 2020 alle bemiddelingen waaronder ook de bemiddelingen die we samen met Studenten en Jongeren BBM uitvoeren, op te schorten tot en met 31 maart aanstaande.
U zult begrijpen dat deze ingrijpende maatregel samenhangt met de recente ontwikkelingen op het gebied van de coronabesmettingen die ook het werkgebied van BBM betreffen. Het is spijtig, maar met de GGD beogen wij de gezondheid van onze vrijwilligers en die van de medeburgers in het Maastrichtse te beschermen.
In dit verband verwijzen wij, wellicht ten overvloede, naar de goede aanwijzingen en tips die te vinden zijn op de websites van de GGD en het RIVM: www.ggd.nl  en www.rivm.nl 
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De bemiddelingen worden op zijn vroegst op 1 april hervat. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Van burenproblemen is bijvoorbeeld sprake in de volgende situaties:

Burenruzie
Geluidsoverlast
Harde muziek
Huisdierenoverlast
Intimidatie
Parkeeroverlast
Rommel op straat
Schreeuwende kinderen
Stankoverlast