BUURTBEMIDDELAARS
aan het woord

Vrijwilligster Liesette Sullot en Jan van der Weerd hebben voor een artikel in de krant verteld over hun ervaringen als Buurtbemiddelaar.