BUURTBEMIDDELING?
Hoe gaat dat dan?


U neemt contact op met buurtbemiddeling of wij nemen contact op met u.
Met de coördinator bespreekt u wat er aan de hand is. Als u besluit dat u verder wil, schakelt de coördinator twee vrijwilligers in.

Er volgt een kennismaking bij u thuis met de twee buurtbemiddelaars. In dit gesprek vertelt u wat er speelt.
De buurtbemiddelaars gaan vervolgens naar de buurtbewoner om wie het gaat. Zij luisteren ook naar diens verhaal.
Als iedereen hiertoe bereid is, vindt er een gezamenlijk gesprek plaats. De buurtbemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt, dat alles aan bod komt en dat er duidelijke afspraken worden vastgelegd. Het gezamenlijke gesprek vindt plaats op een ‘neutrale’ plek, bijvoorbeeld in een buurthuis.
Na enkele weken nemen de buurtbemiddelaars weer contact op om te informeren hoe het gaat.

Onze collega's uit Lochem hebben er een mooi filpje van gemaakt en in de bijgevoegde landelijke folder van het CCV kunt u meer over de werkwijze lezen.