BUURTBEMIDDELING?
Ja maar...

De gesprekken met de buurtbemiddelaars zijn vertrouwelijk. Wat er wordt gezegd, blijft tussen u en de bemiddelaars.
Het is belangrijk dat u zelf met de bemiddelaars wilt meedenken over een manier om er samen uit te komen.
Het doel is dat iedereen weer ‘normaal’ met elkaar kan omgaan.

We proberen het doel te bereiken door de betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen en een en ander in goede banen te leiden.
Noodzakelijke basisgegevens worden geregistreerd in ons afgeschermde (landelijke, door het CCV ondersteunde) registratiesysteem, waarin we ook bijhouden of onze bemiddelingspogingen slagen of niet. 
Als u ontevreden bent over het optreden van buurtbemiddeling dan kunt u daar via de coördinator een klacht over indienen. De behandeling daarvan staat beschreven in onze klachtenregeling.