• Buurtbemiddeling heeft mijn leven verrijkt

Buurtbemiddeling heeft mijn leven verrijkt

Liesette vertelt bij haar afscheid nog eens over haar ervaringen als buurtbemiddelaar van het eerste uur en over de betekenis die buurtbemiddeling voor haar persoonlijke ontwikkeling heeft gehad. Liesette je bent een TOP vrijwilligster! Dank en waardering voor alles wat je in die lange periode gegeven hebt.

Na