• PERSBERICHT
  • PERSBERICHT

PERSBERICHT

Op donderdag 19 april 2018 hebben Stichting Buurtbemiddeling Maastricht, gemeente, woningbouwcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt, Trajekt en politie het convenant buurtbemiddeling ondertekend. Daarmee bekrachtigen zij de samenwerkingsrelatie en de goede afspraken voor nu en voor de toekomst. Zo waarborgen zij dat de vrijwillige buurtbemiddelaars hun alom gewaardeerde activiteiten kunnen voortzetten.
Na een lange periode waarin buurtbemiddeling vorm kreeg vanuit het welzijnswerk is in 2013 door de vrijwilligers besloten om verder te gaan als zelfstandige stichting.
Een en ander heeft in de afgelopen jaren geleid tot (TOP-) certificering door het CCV en in 2016 zelfs tot de prijs voor beste vrijwilligersorganisatie in Maastricht.
Gemeente en woningcorporaties zijn buurtbemiddeling al die jaren blijven steunen en hebben naar rato bijgedragen in de kosten. Wethouder Jack Gerats, verantwoordelijk voor onder andere welzijn en buurten: ‘met de ondertekening van het convenant onderstrepen alle partijen het belang van buurtbemiddeling door vrijwilligers en beloven zij waar nodig een bijdrage te zullen leveren. Ik heb veel vertrouwen dat de stichting en haar vrijwilligers een essentiële bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de buurten van Maastricht.’