"Buurtbemiddeling Maastricht"

Nieuw bestuurslid Wil Greuel

Sedert kort ben ik toegetreden tot het bestuur van Buurtbemiddeling Maastricht (BBM) en wil me graag kort aan jullie voorstellen. Ik ben 61 jaar, woonachtig in België, getrouwd en heb twee volwassen en prachtige kinderen.

Gedurende mijn maatschappelijke loopbaan was ik werkzaam in de personeels-en bankensector, automotivebranche en thans als directeur in de gezondheidszorg. In deze domeinen heb ik mijn bestuurlijke ervaring opgedaan.

De gemeenschappelijke noemer van mijn drive om tot resultaten te komen is werken met mensen. Mensen; en met hen goede en constructieve relaties aangaan met een respectvolle verbinding.

Dit heeft mij ook gemotiveerd om naast mijn zakelijke loopbaan te starten met coaching en mediation.Via deze weg ben ik met zeer veel passie gestart als bemiddelaar bij BBM.

Het is verrijkend om samen met mijn collega-bemiddelaars de wereld door ons relevante werk steeds wat mooier en beter te maken. Ik ben trots op onze organisatie en zie het als een voorrecht om als bestuurslid mee te mogen werken aan een krachtige bemiddelingsorganisatie.