"Buurtbemiddeling Maastricht"
Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

De buren maken veel lawaai. Bijvoorbeeld omdat ze slaan met deuren, schreeuwen, gillen, harde muziek draaien of de televisie op een hoog geluidsniveau zetten.

Ook stampen op de trap of de laminaatvloer, lawaai van gereedschappen bij nacht en ontij, klussen op zondag of muziekinstrumenten zijn bron van ergernissen. En wat te denken van bedgeluiden of het geronk van brommers of motoren buiten of in de schuur. 

 

  Suggesties

Bespreek uw probleem met de buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. Maak duidelijke afspraken. Kijk hier voor tips.

Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Denk aan (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingsvrij ophangen van speakers. Bekijk de tips op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder of vraag daarop brochures aan. 

Helpt een goed gesprek niet? Vraag dan of andere buren ook overlast hebben, zodat u misschien samen actie kunt ondernemen. Noteer wanneer, hoe lang en hoe u overlast ervaart. Komt u er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van buurtbemiddeling en/of meld uw klacht bij de verhuurder of de politie.