"Buurtbemiddeling Maastricht"

Wat is buurtbemiddeling?

Wat is buurtbemiddeling?

Een conflict met je buren kan erg stressvol zijn en je woongenot sterk verminderen. Het doel van buurtbemiddeling is om in deze gevallen de bewoners weer met elkaar in gesprek te brengen zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen die voor beide partijen werkt.
Het is niet alleen gericht op het oplossen van huidige conflicten, maar ook op het voorkomen van toekomstige problemen.

Buurtbemiddeling is altijd op vrijwillige basis. Jij moet met je buren in gesprek willen gaan en dat geldt dan ook voor de andere partij. Als één van de partijen hier niet voor openstaat kunnen wij helaas niet bemiddelen. 

Daarnaast is buurtbemiddeling volledig vertrouwelijk, alles wat jij zegt wordt niet gedeeld met de buren of derden behalve als daar expliciet toestemming voor is.   

Buurtbemiddeling is neutraal en zal dan ook niet voor rechter gaan spelen of met een oplossing komen. Wij zullen door middel van een luisterend oor, onze vinger op de zere plek te leggen en het vertalen van het probleem een veilige ruimte bieden waarbij iedereen zijn verhaal kwijt kan. 


Voor wie is er buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling Maastricht is er voor alle inwoners van de gemeente die te maken hebben met een conflict, irritatie of spanningen in hun buurt. Of het nu gaat om geluidsoverlast, ruzies over eigendomsgrenzen, parkeerproblemen of andere vormen van hinder, onze buurtbemiddelaars staan klaar om te helpen. Buurtbemiddeling is geschikt voor zowel huurders als eigenaren, jong en oud.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u zich in een conflictsituatie bevindt. Onze buurtbemiddelaars zijn er om te luisteren, te begeleiden en te bemiddelen, zodat u samen tot een oplossing kunt komen die voor alle betrokken partijen werkt.

Woon jij niet in gemeente Maastricht maar wil jij graag ook buurtbemiddeling inschakelen? Via Problemen met je Buren kan je achterhalen of er ook in jouw gemeente buurtbemiddeling bestaat.

Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Buurtbemiddeling probeert buren die met elkaar overhoop liggen weer bij elkaar te brengen.

VOOR WIE IS BUURTBEMIDDELING?

Iedereen die een oplossing zoekt voor burenproblemen kan een beroep doen op de buurtbemiddeling. Het maakt niet uit of u in een huur- of in een koophuis woont. U kunt ook zelf contact opnemen met buurtbemiddeling of buurtbemiddeling neemt contact met u op naar aanleiding van een melding die bij hen is binnengekomen.
Uw medewerking aan buurtbemiddeling is vrijwillig en op basis van vertrouwelijkheid. Onze bemiddelaars zijn onpartijdig en hebben geen oordeel over de situatie. Er worden geen verslagen gemaakt en geen dossiers aangelegd. Zowel u als uw buren hebben de mogelijkheid om gedurende de bemiddelingsprocedure de medewerking te beëindigen.
Buurtbemiddeling is GRATIS voor alle inwoners van de gemeente Maastricht.

VERVOLGSTAPPEN

Tijdens een telefonische intake informeert buurtbemiddeling naar uw persoonlijke situatie en bespreekt met u het uitstekende bemiddelingstraject.

Vaak leidt dit tot de volgende stappen:
·  De bemiddelaars maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis.
·  De bemiddelaars gaan, net zoals bij u, ook in gesprek met uw buren.
·  Als u en uw buren willen meewerken aan een bemiddelingstraject, dan wordt er een afspraak ingepland met alle partijen voor een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Meestal zijn één of twee afspraken voldoende om tot een oplossing te komen.
·  Na 4 tot 6 weken nemen de bemiddelaars opnieuw contact op, om te vragen hoe het gaat en of er nog verdere ondersteuning gewenst is.